VILKÅR OG BETINGELSER FOR TJENESTEN

Denne avtalen er en ”Kontrakt om medlemskap I panelet” mellom deg og JTN Panel. Noen ganger JTN Panel er referert som "JTN", "vi", "oss" eller "vår". Denne kontrakten vil finne betingelsene for bruk av tjenestene som tilbys av oss. Hvis du har noen spørsmål, som vår seksjon av Ofte stilte spørsmål kan ikke svare på, vennligst ta kontakt med Kundestøtte. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke nettstedet. Bruken av www.no.jtnpanel.com vil bli ansett som en aksept av disse forholdene.

 1. Bruk av dette nettstedet og tjenestene som tibys på det
  Bruk av dette nettstedet skal bare gjøres i henhold til betingelsene i denne kontrakten, bare for personlig bruk ikke i reklameøyemed. Kvalifisert for medlemskap gitt for personer i alderen 18 år eller mindreåringe over 14 år som har forelfrenes tilatelse til å åpne og vedlikeholde en online-konto. Hvis du ikke oppfyller kriteriene, bør du ikke bruke våre tjenester. Du kan si opp ditt medlemskap i panelet til nhver tid, i henhold til vår Personvern.
 2. Kvalifisert for medlemskap
  Kvalifisert for medlemskap gitt for personer I alderen 18 år eller mindreåringe over 14 år som har tilatelse fra foreldre/foresatte til å finne og opprettholde en online konto. Hvis du ikke oppfyller kriteriene, bør du ikke bruke våre tjenester. JTN kan nekte sine tjenester til alle for enhver tid etter egnet forgodtbefinnende.
 3. Avgift for medlemskap
  Der er ingen avgift for å delta i JTN Panel. Medlemskap er helt frivillig og gratis. JTN forbeholder fulle rettigheter til å endre eller legge til tjenester når som helst. Hvis dette skjer, og en avgift legges for de tjenestene vi vil varsle deg på forhånd via e-post.
 4. Tilgang og brukerpassord
  Du kan besøke vår hjemmeside som en besøkende uten å bruke brukerpassord. For å kunne bruke konkrete tjenester på side, som deltakelse i forskning du må være registrert medlem av JTN Panel. Personlig informasjon som du oppgir i din registrering må være gyldig. I tilbudet av falske, uriktige eller ufullstendige opplysninger til oss eller våre angenter og samarbeidspartnere, kan JTN avslutte ditt medlemskap for å nekte din tilgang til dette nettstedet, og ta deg akkumulert så langt JTN poeng og /eller premier. For å få tilgang til meddlemsområdet må du skrive inn passord og personlig e-post adresse. Du er ansvarlig: (1) holde passordet hemmelig og å ta fullt ansvar for sine handlinger i henhold til passordet ditt; (2) ikke å oppgi passordet ditt til andre brukere; (3) I tilfele av uautorisert bruk av kontoen din, varsle oss umiddelbart. I online panel JTN kan registrere kun en person i husholdingen, men i undersøkelser kan delta andre uregistrerte medlemer (mor,far,bror,søster,mann,kvinne, osv.) I disse tilfellene vil JTN varsle deg på forhånd for å få din og deres samtykke, uten behov for ny registrering .
 5. Uautorisert bruk av nettsiden
  Det er ikke lov til å bruke teknikker for lagring og spredning av informasjon fra siden eller panelet for å endre og manipulere svarene, resultatene av undersøkelsene og utmerkelser. Forstyrre normal funksjon av nettstedet er ulovlig. Informasjonen publisert på dette nettstedet skal ikke brukes i andre uten samtykke fra JTN. Publisering av trusler, fornærmelser, opprørende informasjon og ulovlige materialet er forbudt. Data om personer som publiserte slike materialer vil bli gjort tilgjengelig for myndighetene på forespørsel.
 6. Intelektuelt eiendom
  Alt innehold på dette nettstedet og forskning - tekst, video, bilder, lyd visjon, logoer og andre materialer er den intellektuele eiendom av JTN eller JTN er autorisert for deres bruk(varemerker, opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter) av sine partnere. Å bruke dem til å endre, kopiere, distributere osv. Du trenger godkjenning av JTN.
 7. Lagt utlodning, kampanjer og premier
  Noen ganger JTN kan organisere eller tilbyr fag utlodning, programmer for poeng og andre kampanjer I forbindelse med panelet. Du vil bli umiddlerbart varselet.
 8. Endre profil
  Vi forventer at du vil informere oss om eventuelle endringer i dine personlige opplysninger: navn, adresse, telefon, e-postadresse og demografisk informasjon som bekrevet her. Endringen er i din personlige profil etter å ha logget inn i medlemsområdet ved å skrive inn passord og e-postadresse. JTN vil oppdatere kontoen din til databasen. Hvis for noe grunn du ønsker å melde deg ut av JTN Panel og vil ikke delta i online markedsføring forskning kan du spøre og din personlig informasjon vil bli fjernet fra vår liste over aktive medlemmer til enhver tid på følgende måter: (1) går til ”Logg inn” alternativet på vår side, velger du I høyre ”Si opp medlemskap”; (2) ved å sende e-post på følgende adresse serviceno@jtnpanel.com.
 9. Kontakt JTN
  Alle meldingene du sender til JTN, som inneholder en del informasjon, spørsmål, kommentarer, forslag osv. vil bli ansett som ikke-konfidensiell og uten økt prioritet, med mindre det var tidligere indikert. Vi har rett til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som er sendt fra deg til vårt nettsted, uten kompensasjon og for ulike formål, som omfatter utvikling, implementering og markedsføring av produkter og tjenester.
 10. Konfidensialitet
  Vår garanti for konfidesialitet er beskrivet i Personvern og er en integrert del av denne kontrakten.
 11. Uten garanti
  Tjenesten leveres som er- med alle feilene I staten der det er nøyaktighet og aktualitet av informasjon mottat fra tjenesten er ikke garantert. Vi og våre partnere gir ingen uttrykte garantier, representasjoner eller betingelser. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til gjldende lokal lovgivning, ikke er endret etter denne kontrakten. Eventuelle underfårståtte garantier blir avvist, inkludert mva. om salgbarhet for et bestemt formål, rimelig innsats og ingen forbrytelse.
 12. Endringer
  JTN kan endre vilkårene og betingelsene I kontrakten. Endringen trer i kraft ved innlegging på vår nettside. I tilfelle er vi forpliktet tydelig på hovedsiden for å legge ut en melding om at det er en endring av kontrakten. Hvis du ikke aksepterer endringen, kan du avbryte eller slutte å bruke tjenesten, innebærer det at du godtar endringen, og vil forsette å bruke den i samsvar med sin.
 13. Generel overholdelse av lover
  Du må overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler vedrørende bruk av våre tjenester .
 14. Suspensjon og oppsigelse av medlemskapet
  Vi forbeholder oss full rett til å avbryte midlertidig eller ubestemt tid suspendere medlemskapet dersom du bryter avtalen eller ikke klarer å bekrefte eller verifiser den informasjon du har gitt uten noen fordeler.
 15. Meldinger
  Med mindre annet er uttrykkelig angitt, vil alle meldinger til deg bli sendt til e-postadressen som du oppgir ved registrering eller annen adresse spesifisert av deg. I 24 timer meldingen vil bli betraktet som sendes, med mindre du sender partiet ikke har fått melding om at e-postadressen er ugyldig. Det er også mulig å sende deg en meldnig forhåndsbetalt post eller rekommandert til adressen i registreringsskjemaet. Kommunikasjon vil bli ansett for å ha blitt mottatt fra mottak av brevet.
 16. Generel stillinger
  Eventuelle tister eller krav som oppstår I forbindelse med vår avtale vil bli avgjørt I henhold til bestemelsene I den bulgarske lov. Alle deler av denne kontrakten skal være gyldig i den grad loven tillater. Noen deler av den skriftlige avtalen gjelder kanskje ikke. I et slik tilfelle, blir forholdene ersattet med den mest lik opprinnelige. Resten av kontrakten vil ikke endres. Dette er helle avtalen mellom deg og oss når det gjelder bruk av tjenesten. Det har prioritet over alle tidligere kontrakter og avtaler for bruk av tjenesten. Vi garanterer ikke uavbrutt eller helt sikker tilgang til våre tjenester, slik at når du arbeider med nettstedet vårt, bør tas av faktorer utenfor vår kontroll. Ved å registrere deg på panelet du erklærer at du har lest, akseptere og fullt enige om å overhode kontraktsvilkårene som er beskrevet ovenfor.
 17. Uten byrå
  Du og JTN Panel er uavhengig part i denne kontrakten, og ingenting i det skaper ikke partnerskap og/eller arbeidsforhold, fordeler, komersiell represantasjon eller joint venture mellom deg og JTN Panel. Du har ingen krefter å motta hvilken som helst forslag på vegne av JTN Panel eller til å representere oss.
 18. Ansvarsbegrensning
  JTN Panel advarer ikke ansvarlig for tap, tap av fortjeneste, tapte forretningsmuligheter, følge tilfeldige eller andre følgeskader som følge av eller relater til denne kontrakten.
 19. Spørsmål til oss
  Mer informasjon eller svar på spørsmål angående vår side og tjenester som vi tilbyr fra JTN Panel, kan bli mottat på følgende adresse: serviceno@jtnpanel.com.